OFERTA

 Poniżej znajduje się pełna oferta świadczonych usług i dostępnych form pracy psychoterapeutycznej w Polskim Gabinecie Psychoterapii w Berlinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie, a także zaglądania na nasz profil na Facebooku. 

Polski Gabinet Psychoterapii jest przyjazny osobom heteroseksualnym i osobom LGBT+

Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie oferuje psychoterapię indywidulaną oraz psychoterapię par także dla osób LGBT+.

Problemy psychologiczne wśród tej grupy są takie same jak osób heteronormatywnych (depresje, stany lękowe, uzależnienia, kryzysy życiowe, problemy w związku), a dodatkowo osadzone są w kontekście życia w mniejszości. Zazwyczaj oznacza to zmaganie się z lękiem i wtydem przed ujawnieniem się nie tylko w społeczeństwie, ale też niejednokrotnie wśród najbliższej rodziny. 

Przejawia się to strachem z powodu odrzucenia, „niepełnym” życiem i ukrywaniem swojej orientacji, ograniczaniem swojej aktywności zawodowej i kariery.

PGP w Berlinie to przyjazne miejsce do zgłębiania swojego rozwoju osobistego, odkrywania siebie i akceptacji, umacniania swoich zasobów, i wzrastania w poczuciu większej świadomości siebie i odpowiedzialności za swoje życie. 

KONSULTACJA 

Jest to jedno lub kilka początkowych spotkań z psychoterapeutą. Ich efektem może być wspólne podjęcie decyzji o psychoterapii lub  skierowanie klienta do innego specjalisty (np.: lekarza, lekarza psychiatry). Celem konsultacji jest wzajemne poznanie się, zapoznanie się psychoterapeuty z aktualną sytuacją klienta i ustalenie wspólnie najlepszej formy pomocy. Konsultacja to także ustalanie zasad współpracy zwanych kontraktem terapeutycznym i określanie celów psychoterapeutycznych do dalszej pracy. 

Czas trwania konsultacji to 50 min.

Koszt konsultacji 60 euro.

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia to regularna współpraca z psychoteraputą polegająca na zmianie aktulanej sytuacji klienta, na rzecz poprawy jakości życia. Sesje terapeutyczne i proces psychoterapii to czas w którym, z pomocą psychoterapeuty klient może zobaczyć swój udział w aktualnej sytuacji (niejednokrotnie trwający przez lata) i doświadczyć możliwości dokonania zmian. Klienci zgłaszający się na psychoterpaię to osoby doświadczające wątpliwości, cierpienia i niewygody w życiu przy jednoczesnej świadomości potrzeby zmiany i rosnącej frustracji wobec siebie, innych i życia. 

Psychoterapia zwiazana jest z nakładem czasowym, emocjonalym i finasowym po stronie klienta. Uznanie tych kosztów przy rozważaniu decyzji o psychoterapii, jest warunkiem podstawowym, który wpływa również na skutecznosć psychoterapii. 

Psychoterapia jest to proces zmiany, który trwa zazwyczaj od kilku miesięcy do kilku lat. Dokładny czas trwania całej psychoterapii jest bardzo zróżnicowany ze względu na różnice indywidualne klienta i zgłaszane problemy. 

Psychoterapia zakłada regularne spotkania odbywające się raz w tygodniu. Czas trwania jednej sesji psychoterapeutyczej to 50 min.

Koszt sesji 60 euro.

TERAPIA PAR 

Terapia pary pomaga zrozumieć uczucia, myśli i potrzeby będące często podłożem trudności w relacjach. Uświadomienie i zrozumienie swoich uczuć i myśli przez parę pomaga w lepszym porozumieniu się i trafniejszym  zaspokojeniu swoich potrzeb. 

Celem psychoterapii pary jest dążenie do zmian na głębszym poziomie, wyjścia z utartego schematu funkcjonowania, który para odtwarza często przez lata i stworzenie nowych możliwości, które będą prowadzić do lepszego rozumienia siebie nawzajem. 

Terapia Pary daje możliwość przejścia przez sytuacje kryzysowe oraz stwarza nowe, dojrzalsze wzorce funkcjonowania.

Psychoterapia pary poprzedzona jest konsultacją pary. Psychoterapia pary to regularne spotkania, które mają stałą cotygodniową częstotliwość i są prowadzone przez dwóch terapeutów.

Czas trwania sesji pary to 75 minut.

Koszt sesji to 120 euro.

PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ

Psychoterapia uzależnień jest rodzajem psychoterapii, która skierowna jest do osób zmagających się ze ściśle określonym problemem jakim jest przymusowe sięganie po substancję psychoaktywną taką jak np.alkohol, narkotyki lub kompulsywne zachowania jak np. hazard, seks. 

Osoby zgłaszające się na psychoterapię uzależnień są często świadome swojej nieodpartej pokusy, a często przymusu sięgania po substancję lub zachowania pomimo wielu nieprzyjemnych konsekwencji dla siebie i swoich najbliższych. Jednak nadal mimo prób i obietnic wobec siebie i innych nie udaje im się powstrzymać i zaprzestać na dłuższy czas zażywania substancji psychoaktywnych lub zachowań. Motywacją do psychoterapii jest realna chęć zmiany życia, wynikająca z dotkliwych konsekwencjii emocjonalnych, zdrowotnych, społecznych i finansowych. Psychoterapia uzaleznień to także oferta dla osób, które już nie zażywają substancji psychoaktywnych/nie podejmują obecnie zachowań uzależniających lecz zmagają się z innymi trudnosciami na skutek "trzeźwego" życia. 

Psychoterapia uzależnień to regularne sesje raz w tygodniu. Czas twania jednej sesji psychoterapeutycznej to 50 min. 

Koszt sesji 60 euro.

COACHING

Coaching jako taki nie dostarcza konkretnej wiedzy, ponieważ nie jest szkoleniem w tradycyjnym rozumieniu. Coaching daje właściwie więcej. Poprzez rozmowę z coachem, pytania, feedback, prace domowe między sesjami Klient zyskuje całkowicie nową perspektywę patrzenia na swoje wyzwania, odnajduje nowe ścieżki do celu, który staje się klarowny. Klient wraz z coachem  wypracowuje strategie i plan działania a co najważniejsze utrzymuje się na drodze do celu, gdyż z łatwością rozpoznaje ryzyka i umie nimi zarządzić. Cel coachingu jest w zasadzie jeden. Rozwój potencjału klienta czyli ułatwienie mu osiągnięcia tych celów,  których pragnie.

WARSZTATY

Warsztaty psychologiczne to spotkanie grupowe z trenerem/ką, których celem jest zdobycie wiedzy psychologicznej i praktykowanie nowych umiejetności takich jak na przykład: asertywna komunikacja, radzenie sobie ze stresującymi sytuacjami, relaksacja, skuteczna komunikacja i inne. Warsztaty psychologiczne to efektywna metoda rozwoju osobistego, dająca możliwość lepszego poznania siebie, przyjrzenia się swoim mocnym stronom oraz wyznanczenie sobie nowych celów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobre życie to poruszanie się w kierunku, który wybiera człowiek jeśli jest wewnętrznie wolny

Carl Rogers

 

Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

Honorata Moliter & Marta Milkiewicz

polskigabinetpsychoterapii@gmail.com

impressum : verantwortlich für den inhalt: Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie, kontaktmöglichkeiten: polskigabinetpsychoterapii@gmail.com