Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

kontakt@polskigabinetpsychoterapii.eu

telefon 0 162 657 24 25

 


impressum : verantwortlich für den inhalt: Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie, kontaktmöglichkeiten: kontakt@polskigabinetpsychoterapii.eu

Polski Gabinet Psychoterapii Berlin - facebook link

Copyright 2021 © Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie. Polityka przetwarzania danych

Jest to jedno lub kilka początkowych spotkań z psychoterapeutą. Ich efektem może być wspólne podjęcie decyzji o psychoterapii lub skierowanie klienta do innego specjalisty (np.: lekarza psychiatry). Celem konsultacji jest wzajemne poznanie się, zapoznanie się psychoterapeuty z aktualną sytuacją klienta i ustalenie wspólnie najlepszej formy pomocy. Konsultacja to także ustalanie zasad współpracy zwanych kontraktem terapeutycznym i określanie celów psychoterapeutycznych do dalszej pracy. 

Czas trwania spotkania 50 min. 

Koszt konsultacji 70 euro.

Psychoterapia to regularna współpraca z psychoterapeutą polegająca na zmianie beżącej sytuacji klienta, na rzecz poprawy jakości życia. Sesje terapeutyczne i proces psychoterapii to czas w którym, z pomocą psychoterapeuty klient może zobaczyć swój udział w aktualnej sytuacji (niejednokrotnie trwający przez lata) i doświadczyć możliwości dokonania zmian. Klienci zgłaszający się na psychoterapię to osoby doświadczające wątpliwości, cierpienia i niewygody w życiu przy jednoczesnej świadomości potrzeby zmiany i rosnącej frustracji wobec siebie, innych i życia. 

Psychoterapia związana jest z nakładem czasowym, emocjonalnym i finansowym po stronie klienta. Uznanie tych kosztów przy rozważaniu decyzji o psychoterapii, jest warunkiem podstawowym, który wpływa również na skuteczność psychoterapii. 

Psychoterapia jest to proces zmiany, który trwa zazwyczaj od kilku miesięcy do kilku lat. Dokładny czas trwania całej psychoterapii jest bardzo zróżnicowany ze względu na różnice indywidualne klienta i zgłaszane problemy. 

Psychoterapia zakłada regularne spotkania odbywające się raz w tygodniu. Czas trwania jednej sesji psychoterapeutycznej to 50 min.

Koszty psychoterapii nie są pokrywane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Sesja psychoterapeutyczna kosztuje 70 euro.

Terapia pary pomaga zrozumieć uczucia, myśli i potrzeby będące często podłożem trudności w relacjach. Uświadomienie i zrozumienie swoich uczuć i myśli przez parę pomaga w lepszym porozumieniu się i trafniejszym  zaspokojeniu swoich potrzeb. 

Celem psychoterapii pary jest dążenie do zmian na głębszym poziomie, wyjścia z utartego schematu funkcjonowania, który para odtwarza często przez lata i stworzenie nowych możliwości, które będą prowadzić do lepszego rozumienia siebie nawzajem. 

Terapia Pary daje możliwość przejścia przez sytuacje kryzysowe oraz stwarza nowe, dojrzalsze wzorce funkcjonowania.

Psychoterapia pary poprzedzona jest konsultacją pary. Psychoterapia pary to regularne spotkania, które mają stałą cotygodniową częstotliwość i są prowadzone przez dwóch terapeutów. Spotkanie trwa 60 min i kosztuje 120 euro. 

Psychoterapia uzależnień jest rodzajem psychoterapii, która skierowna jest do osób zmagających się ze ściśle określonym problemem jakim jest przymusowe sięganie po substancję psychoaktywną taką jak np.alkohol, narkotyki lub kompulsywne zachowania jak np. hazard, seks. 

Osoby zgłaszające się na psychoterapię uzależnień są często świadome swojej nieodpartej pokusy, a często przymusu sięgania po substancję lub zachowania pomimo wielu nieprzyjemnych konsekwencji dla siebie i swoich najbliższych. Jednak nadal mimo prób i obietnic wobec siebie i innych nie udaje im się powstrzymać i zaprzestać na dłuższy czas zażywania substancji psychoaktywnych lub zachowań. Motywacją do psychoterapii jest realna chęć zmiany życia, wynikająca z dotkliwych konsekwencji emocjonalnych, zdrowotnych, społecznych i finansowych. Psychoterapia uzależnień to także oferta dla osób, które już nie zażywają substancji psychoaktywnych/nie podejmują obecnie zachowań uzależniających lecz zmagają się z innymi trudnościami na skutek "trzeźwego" życia. 

Koszty psychoterapii uzależnień nie są pokrywane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Spotkanie psychoterapeutyczne kosztuje 70 euro i trwa 50 min. 

Warsztaty psychologiczne to spotkanie grupowe z trenerem/ką, których celem jest zdobycie wiedzy psychologicznej i praktykowanie nowych umiejętności takich jak na przykład: asertywna komunikacja, radzenie sobie ze stresującymi sytuacjami, relaksacja, skuteczna komunikacja i inne. Warsztaty psychologiczne to efektywna metoda rozwoju osobistego, dająca możliwość lepszego poznania siebie, przyjrzenia się swoim mocnym stronom oraz wyznaczenie sobie nowych celów. 

Polski Gabinet Psychoterapii jest przyjazny osobom heteroseksualnym i osobom LGBT+

 

Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie oferuje psychoterapię indywiduanlą oraz psychoterapię par także dla osób LGBT+.

Problemy psychologiczne wśród tej grupy są takie same jak osób heteronormatywnych (depresje, stany lękowe, uzależnienia, kryzysy życiowe, problemy w związku), a dodatkowo osadzone są w kontekście życia w mniejszości. Zazwyczaj oznacza to zmaganie się z lękiem i wstydem przed ujawnieniem się nie tylko w społeczeństwie, ale też niejednokrotnie wśród najbliższej rodziny. 

 

Przejawia się to strachem z powodu odrzucenia, „niepełnym” życiem i ukrywaniem swojej orientacji, ograniczaniem swojej aktywności zawodowej i kariery.

 

PGP w Berlinie to przyjazne miejsce do zgłębiania swojego rozwoju osobistego, odkrywania siebie i akceptacji, umacniania swoich zasobów, i wzrastania w poczuciu większej świadomości siebie i odpowiedzialności za swoje życie. 

Jest to cykl spotkań z nastolatkiem, których celem jest wsparcie psychologiczne w związku z przeżywanymi aktualnie trudnościami emocjonalnymi. Mogą się one wiązać z:

· trudną sytuacją rodzinną (choroba, odrzucenie, rozstanie, krzywda, śmierć osoby bliskiej)

· przeżywaniem trudności w okresie okołorozwodowym · trudnymi i konfliktowymi relacjami z rodzicami/rodzeństwem

· trudnościami w procesie adaptacji do szkoły

· kłopotami w kontaktach społecznych z rówieśnikami (odrzucenie, mobbing)

Spotkanie trwa 50 minut o kosztuje 70E. Rezerwacji terminu na wsparcie psychologiczne dla młodzieży można dokonać wysyłając maila na adres kontakt@polskigabinetpsychoterapii.pl

Jest to jedno lub kilka spotkań, które pozwalają rozeznać się w sytuacji, w jakiej aktualnie znajduje się rodzina. To oferta dla rodziców, którzy potrzebują wsparcia w związku z trudnościami rodzinnymi lub uważają, że pomocy potrzebuje także ich dziecko (dzieci). Niezależnie od tego czy trudności dziecka dotyczą procesu adaptacji do przedszkola/szkoły, wchodzenia w relacje społeczne z rówieśnikami lub kontakty rodzica z dzieckiem są po prostu trudne i pełne napięć warto skorzystać z konsultacji. Spotkanie konsultacyjne jest także pomocne wtedy, gdy rodzina doświadcza trudności w okresie okołorozwodowym, w związku z ciężką chorobą, uzależnieniem, śmiercią bliskiej osoby, wewnętrznymi konfliktami  lub innymi zdarzeniami dotykającymi całą rodzinę. Spotkanie trwa 50 minut i kosztuje 70 E. Rezerwacji terminu na konsultacje dla rodziców prosimy dokonywać mailowo lub telefonicznie.  

Psychoterapia

Psychoterapia - Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

Terapia par 

Terapia Par - Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

Psychoterapia uzależnień

Terapia Uzależnień- Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

Warsztaty 

Warsztaty - Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

Psychoterapia LGBT+

Psychoterapia LGBT - Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

Wsparcie psychologiczne dla młodzieży

Konsultacja dla rodziców - Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

Konsultacja dla rodziców

Konsultacja dla rodziców - Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

Konsultacja 

Konsultacja - Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

Oferta

Umów wizytę