Dostępność

Oferta

Konsultacja - Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

Konsultacje psychodietetyczne to spotkania dla osób, które:

  • jedzą pod wpływem emocji, stresu
  • chorują na zaburzenia odżywiania
  • mają za sobą wiele nieudanych prób zmiany sposobu odżywiania
  • potrzebują motywacji do zmiany nawyków żywieniowych
  • chcą ukształtować zdrowe i trwałe nawyki żywieniowe

 

Na konsultacji dietetycznej poruszane są tematy związane z poczuciem braku motywacji, odczuwaniem wstydu, czy braku akceptacji samego siebie. Klient wraz z psychodietetykiem podejmują spokojne kroki, które powoli eliminują te problemy — tempo zmian jest dla każdego indywidualne. Konsultacje trwają 50 minut. Na 1 – 3 konsultacji omawiane są zasady współpracy i oczekiwane zmiany, plan ich osiągania oraz czas trwania współpracy. Koszt konsultacji to 80 euro.

Konsultacje psychodietetyczne

Konsultacja - Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

Konsultacja 

Konsultacja dla rodziców - Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

Konsultacja dla rodziców

Konsultacja dla rodziców - Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

Wsparcie psychologiczne dla młodzieży

Psychoterapia LGBT - Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

Psychoterapia LGBT+

Warsztaty - Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

Warsztaty 

Terapia Uzależnień- Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

Psychoterapia uzależnień

Terapia Par - Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

Terapia par 

Psychoterapia - Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

Psychoterapia

Jest to jedno lub kilka spotkań, które pozwalają rozeznać się w sytuacji, w jakiej aktualnie znajduje się rodzina. To oferta dla rodziców, którzy potrzebują wsparcia w związku z trudnościami rodzicielstwa lub uważają, że pomocy potrzebuje także ich dziecko. Przykładowe problemy, z jakimi może mierzyć się rodzina to trudności dziecka w adaptacji do nowych warunków (przedszkole, szkoła), we wchodzeniu w relacje społeczne z rówieśnikami, w kontaktach z rodzicem, czy też trudne i pełne napięcia relacje rodzica z dzieckiem. Niezależnie od tego, kogo w rodzinie i czego konkretnie dotyczą trudności warto skorzystać z konsultacji. Spotkanie konsultacyjne jest także pomocne wtedy, gdy rodzina doświadcza trudności w okresie okołorozwodowym, w związku z uzależnieniem, ciężką chorobą lub śmiercią bliskiej osoby, w związku z wewnętrznymi konfliktami lub innymi zdarzeniami, wpływającymi na cały system rodzinny. Konsultacja trwa 50 min. i kosztuje 70 euro. Rezerwacji terminu na konsultacje dla rodziców prosimy dokonywać mailowo lub telefonicznie.

Jest to cykl spotkań z nastolatkiem(-ką), których celem jest wsparcie psychologiczne w związku z przeżywanymi aktualnie trudnościami emocjonalnymi. Mogą się one wiązać z:

· trudną sytuacją rodzinną (choroba, odrzucenie, rozstanie, krzywda, śmierć osoby bliskiej)

· przeżywaniem trudności w okresie okołorozwodowym · trudnymi i konfliktowymi relacjami z rodzicami/rodzeństwem

· trudnościami w procesie adaptacji do szkoły

· kłopotami w kontaktach społecznych z rówieśnikami (odrzucenie, przemoc)

Spotkanie trwa 50 min. i kosztuje 70 euro. Rezerwacji terminu na wsparcie psychologiczne dla młodzieży można dokonać wysyłając maila na adres kontakt@polskigabinetpsychoterapii.pl.

Polski Gabinet Psychoterapii jest przyjazny osobom heteroseksualnym i osobom LGBT+

 

Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie oferuje psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię par także dla osób LGBT+.

Problemy psychologiczne wśród tej grupy są takie same jak osób heteronormatywnych (depresje, stany lękowe, uzależnienia, kryzysy życiowe, problemy w związku), a dodatkowo osadzone są w kontekście życia w mniejszości. Zazwyczaj oznacza to zmaganie się z lękiem i wstydem przed ujawnieniem się nie tylko w społeczeństwie, ale też wśród najbliższej rodziny. Strach z powodu odrzucenia i ukrywanie swojej orientacji seksualnej prowadzi do ograniczania się w swoim życiu prywatnym i zawodowym. Terapia może skutecznie wesprzeć zmianę, której wynikiem będzie życie w zgodzie ze sobą bez lęku i wstydu.

 

PGP w Berlinie to przyjazne miejsce do rozwoju osobistego, odkrywania siebie i akceptacji, umacniania swoich zasobów i wzrastania w poczuciu większej świadomości siebie i odpowiedzialności za swoje życie. 

Warsztaty psychologiczne to spotkanie grupowe z trenerem/trenerką, którego celem jest zdobycie przez uczestników podstaw wiedzy psychologicznej i praktykowanie nowych zachowań i umiejętności. Przykładowe tematy warsztatów to: asertywna komunikacja, radzenie sobie ze stresującymi sytuacjami, relaksacja, skuteczna komunikacja. Warsztaty psychologiczne to efektywna metoda rozwoju osobistego, dająca możliwość lepszego poznania siebie, przyjrzenia się swoim mocnym stronom oraz wyznaczenie sobie nowych celów. 

Psychoterapia uzależnień to terapia, która pomaga osobom zmagającym się ze ściśle określonym problemem, jakim jest przymusowe sięganie po substancję psychoaktywną (np. alkohol, narkotyki) lub kompulsywne zachowania (np. hazard, seks).  

Osoby zgłaszające się na psychoterapię uzależnień są często świadome negatywnych skutków swojego uzależnienia. Pomimo prób powstrzymywania się, obietnic, składanych sobie i najbliższym, nie są w stanie samodzielnie rozwiązać swojego problemu. 

Motywacją do psychoterapii jest realna chęć zmiany życia, wynikająca z dotkliwych konsekwencji emocjonalnych, zdrowotnych, społecznych i finansowych. Psychoterapia uzależnień to także oferta dla osób, które już nie zażywają substancji psychoaktywnych/nie podejmują obecnie zachowań uzależniających, lecz zmagają się z innymi trudnościami na skutek "trzeźwego" życia. 

Koszty psychoterapii uzależnień nie są pokrywane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Sesja terapeutyczna trwa 50 min. i kosztuje 70 euro. 

Terapia pary pomaga zrozumieć uczucia, myśli i potrzeby, będące często podłożem trudności w relacjach. Uświadomienie i zrozumienie swoich uczuć i myśli przez parę pomaga w lepszym porozumieniu się i trafniejszym zaspokojeniu swoich potrzeb. 

Celem psychoterapii pary jest dążenie do zmian na głębszym poziomie, wyjście z utartego schematu funkcjonowania, który para odtwarza często przez lata i stworzenie nowych możliwości, które będą prowadzić do lepszego rozumienia siebie nawzajem. 

Terapia pary daje możliwość przejścia przez sytuacje kryzysowe oraz budowania dojrzałych wzorców funkcjonowania.

Psychoterapia pary poprzedzona jest konsultacją pary. Psychoterapia pary to regularne spotkania, które mają stałą cotygodniową częstotliwość i są prowadzone przez dwoje terapeutów. Sesja terapeutyczna trwa 60 min. i kosztuje 120 euro. 

Psychoterapia to regularna współpraca z psychoterapeutą, polegająca na zmianie bieżącej sytuacji klienta, na rzecz poprawy jakości życia. Sesje terapeutyczne i proces psychoterapii to czas, w którym, z pomocą psychoterapeuty, klient może zobaczyć swój udział w aktualnej sytuacji (niejednokrotnie trwający przez lata) i doświadczyć możliwości dokonania zmian. Klienci zgłaszający się na psychoterapię to osoby doświadczające wątpliwości, cierpienia i niewygody w życiu, przy jednoczesnej świadomości potrzeby zmiany i rosnącej frustracji wobec siebie, innych i życia. 

Psychoterapia związana jest z nakładem czasowym, emocjonalnym i finansowym po stronie klienta. Uznanie tych kosztów, przy rozważaniu decyzji o psychoterapii, jest warunkiem podstawowym, który wpływa również na skuteczność psychoterapii. 

Psychoterapia jest to proces zmiany, który trwa zazwyczaj od kilku miesięcy do kilku lat. Dokładny czas trwania całej psychoterapii jest bardzo zróżnicowany ze względu na różnice indywidualne klienta i zgłaszane problemy. 

Psychoterapia zakłada regularne spotkania odbywające się raz w tygodniu. Czas trwania jednej sesji psychoterapeutycznej to 50 min.

Koszty psychoterapii nie są pokrywane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Sesja psychoterapeutyczna kosztuje 70 euro.

Jest to jedno lub kilka początkowych spotkań z psychoterapeutą. Ich efektem może być wspólne podjęcie decyzji o psychoterapii lub skierowanie klienta do innego specjalisty (np. lekarza psychiatry). Celem konsultacji jest wzajemne poznanie się, zapoznanie się psychoterapeuty z aktualną sytuacją klienta i ustalenie wspólnie najlepszej formy pomocy. Konsultacja to także ustalanie zasad współpracy zwanych kontraktem terapeutycznym i określanie celów psychoterapeutycznych do dalszej pracy. 

Czas trwania spotkania 50 min. 

Koszt konsultacji 70 euro.

Copyright 2021 © Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie, wykonanie JL. Polityka przetwarzania danych

Polski Gabinet Psychoterapii Berlin - facebook link

Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

kontakt@polskigabinetpsychoterapii.eu

 


Impressum    Datenschutz