Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie

kontakt@polskigabinetpsychoterapii.eu

 


Impressum    Datensschultz

Polski Gabinet Psychoterapii Berlin - facebook link

Copyright 2021 © Polski Gabinet Psychoterapii w Berlinie, wykonanie JL. Polityka przetwarzania danych

Najkrócej rzecz ujmując, współuzależnienie to choroba utraty siebie (Whitfield 1991) i bycie pod wpływem zachowania innej osoby. Jest to wyuczone zachowanie związane z nadmierną koncentracją na potrzebach innych, przy jednoczesnym nierozpoznawaniu i/lub nieuwzględnianiu własnych uczuć i potrzeb. Osoba współuzależniona bardzo często przejmuje odpowiedzialność i/lub stara się kontrolować myśli, uczucia i zachowania innych ludzi. 

 

Marta Milkiewicz 

psy­cho­lożka, psy­cho­te­ra­peutka, tera­peutka uza­leż­nień

 

Czym jest współuzależnienie? 

12 września 2020

Inne artykuły

Czym jest współuzależnienie?

Dostępność